Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kế thừa truyền thống vẻ vang 78 năm của Quốc hội Việt Nam, Quốc hội khóa XV đã và đang tiếp tục nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại các địa phương, các hoạt động của HĐND các cấp cũng ngày càng được đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex