(Xây dựng) – Vừa qua, Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) và Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Công ty Autodesk Asia tổ chức Hội thảo “Sử dụng mô hình BIM hỗ trợ cho công tác thẩm định, kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước” nhằm phổ biến kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, tạo nền tảng triển khai áp dụng BIM trong thực thi công vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng và quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng học hỏi kinh nghiệm sử dụng BIM hỗ trợ quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng
Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng cho biết, ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg phê duyệt lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (gọi tắt là BIM) trong hoạt động xây dựng.

Việc áp dụng BIM trong quá trình thiết kế sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế; tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng. Trong quá trình thi công xây dựng, BIM sẽ hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong quá trình xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng. Trong quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, BIM sẽ hỗ trợ quá trình nghiệm thu, phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng.

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, BIM là một công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; quản lý xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu…

Về lộ trình áp dụng mô hình BIM, trong giai đoạn 1 từ năm 2023 đến năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư, bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Giai đoạn 2 bắt đầu từ năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư, bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Bộ Xây dựng học hỏi kinh nghiệm sử dụng BIM hỗ trợ quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng
Hội thảo “Sử dụng mô hình BIM hỗ trợ cho công tác thẩm định, kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước” diễn ra tại Bộ Xây dựng vào ngày 6/12.

Quyết định số 258/QĐ-TTg quy định đối với các dự án, công trình xây dựng bắt buộc áp dụng BIM, tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình. Chủ đầu tư hoặc đơn vị chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm cung cấp tệp tin BIM cùng các loại hồ sơ khác theo quy định khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.

Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn khác, chủ đầu tư cung cấp tệp tin BIM khi thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng, nghiệm thu công trình theo lộ trình sau: Công trình cấp I, cấp đặc biệt từ năm 2024; từ năm 2026, bổ sung thêm công trình cấp II.

Có thể thấy, từ năm 2024, các cơ quan chuyên môn về xây dựng bắt buộc phải sử dụng BIM để hỗ trợ trong công tác thực thi công vụ. Trong khi đó, hiện tại việc trang bị kiến thức về BIM cho cán bộ trong các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng còn rất hạn chế. Các trang thiết bị, phần mềm chưa sẵn sàng. Các quy định, quy trình cụ thể thực thi công vụ chưa được xây dựng, ban hành.

Bộ Xây dựng học hỏi kinh nghiệm sử dụng BIM hỗ trợ quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng
Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo.

Chính vì vậy, Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn đã đề nghị toàn thể Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận để làm rõ một số vấn đề trọng tâm. Thứ nhất, từ kinh nghiệm của Singapore, Hội thảo cần luận giải rõ hơn những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng BIM với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để kế thừa, phát triển áp dụng BIM có hiệu quả trong quản lý đầu tư ở nước ta.

Thứ hai, trên cơ sở lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm, Hội thảo phải tập trung thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp sử dụng công cụ phần mềm và những yêu cầu đối với phần mềm khi áp dụng tại Việt Nam.

Thứ ba, Hội thảo cần phân tích, trao đổi, chia sẻ, học tập những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả, những bài học quý báu trong quá trình áp dụng BIM trong các lĩnh vực thiết kế, thi công, nghiệm thu nhằm khai thác tối đa hiệu quả của mô hình BIM.

Bộ Xây dựng học hỏi kinh nghiệm sử dụng BIM hỗ trợ quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng
Ông Tushar Nath, nguyên Quản lý cấp cao của Cơ quan quản lý xây dựng và nhà ở Singapore chia sẻ về lộ trình áp dụng BIM tại nước bạn.

Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn đánh giá Hội thảo sẽ là diễn đàn để các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng ở Trung ương và địa phương, các Ban quản lý dự án tư vấn, nhà thầu xây dựng và các hãng cung cấp phần mềm như Autodesk có dịp trao đổi kinh nghiệm và có những kiến nghị, đề xuất quan trọng nhằm đảm bảo việc áp dụng thành công BIM theo lộ trình đã được Thủ tướng quyết định.

Đồng thời, Hội thảo cũng sẽ tạo ra động lực học tập, bồi dưỡng kiến thức về BIM và là tiền đề lan tỏa đến các đơn vị khác tổ chức những buổi hội thảo, tập huấn BIM cho công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam cho biết, sau khi Thủ tướng ban hành lộ trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng, các đơn vị tư vấn xây dựng đã nỗ lực triển khai thực hiện, nhưng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Hiệp hội hy vọng rằng, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm và ban hành các chính sách để các cơ quan quản lý, các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tư vấn có thể triển khai áp dụng BIM một cách thuận lợi. Mặc dù lộ trình này còn nhiều khó khăn, nhưng đây sẽ là một bước tiến lớn để chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Bộ Xây dựng học hỏi kinh nghiệm sử dụng BIM hỗ trợ quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng
Các chuyên gia và nhà khoa học trao đổi một số nội dung liên quan đến việc áp dụng BIM tại Việt Nam.

Để cung cấp cái nhìn thực tiễn về cách ứng dụng BIM trong quản lý Nhà nước, ông Tushar Nath, nguyên Quản lý cấp cao của Cơ quan quản lý xây dựng và nhà ở Singapore, quản lý bộ phận trải nghiệm khách hàng của Công ty Autodesk và ông Sonny Andalis, Giám đốc điều hành BIM của Tập đoàn Surbana Jurong đã chia sẻ về lộ trình áp dụng BIM tại Singapore. Kỹ sư Lê Hiếu Hồng Phúc, chuyên gia kỹ thuật số của Công ty Autodesk trình bày giải pháp Autodesk BIM hỗ trợ cho công tác thẩm định thiết kế, kiểm soát và quản lý chất lượng hồ sơ xây dựng.

Cũng trong thời gian diễn ra Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và khách mời đã cùng nhau thảo luận một số vấn đề như Việt Nam có thể rút ngắn được giai đoạn nào trong lộ trình áp dụng BIM với kinh nghiệm của Singapore, vai trò của Ban chỉ đạo BIM, công cụ hỗ trợ cho cơ quan quản lý Nhà nước, xây dựng phần mềm hỗ trợ áp dụng BIM tại Việt Nam…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

DEV

smriti irani mms donfreeporn.mobi muslim sex mms saree sex.com orgypornvids.net gay rape videos daughter nhentai freecartoonporn.info kawamori misaki نيك بدويه sexesursexe.com gia paige simpy hentai bombahentai.com alp hentai monster hentai galleries tubehentai.org chasity hentai هز البزاز pornowap.mobi سكسبوس kodura sex fuckmetube.mobi girl fucked so hard telugu sex vedeos rajwap.biz hend sex blu felm coffetube.info desi girls mobile numbers bf hindixxxvideo.com indian sexmasti com sextoons pornorop.com kerala women fuck indian kerala aunty list xv porntubemania.net indian porne videos konosuba hentai doujin justhentaiporn.com shis hentai mms porn videos hairyporntrends.com www lobster tube com