Nhịp cầu Công lý

Cần Thơ: Tranh cãi pháp lý ở Dự án chung cư CTU Home

Tâm Phúc 28/11/2023 13:55

Sau khi đạt được thỏa thuận, năm 2016, Công ty AusCAST và Công ty TNHH Khoa học – Công nghệ thuộc Trường ĐH Cần Thơ ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án chung cư. Vì nhiều lý do, đến nay dự án này vẫn chưa thể khởi công.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Trước đó, ngày 15/02/2015, Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn Australia (Công ty AusCAST) đạt được thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trường ĐH Cần Thơ phát triển dự án chung cư CTU Home (dự án chung cư), thuộc Dự án khu nhà ở cán bộ, giáo viên Trường ĐH Cần Thơ. Theo thỏa thuận, Trường ĐH Cần Thơ chịu trách nhiệm duy nhất hoàn tất thủ tục đất đai của khu đất và Công ty AusCAST đầu tư xây dựng toàn bộ dự án từ khâu qui hoạch, thiết kế, thi công và bàn giao.

Sau đó, ngày 19/12/2016, Công ty TNHH MTV Khoa học – Công nghệ thuộc Trường ĐH Cần Thơ (Công ty Khoa học – Công nghệ) và Công ty AusCAST ký kết hợp đồng thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng dự án chung cư.

Theo hợp đồng, Công ty Khoa học – Công nghệ có nghĩa vụ đóng góp quyền sử dụng 1.604m2 đất tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều và có nghĩa vụ hoàn tất hồ sơ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) để Công ty AusCAST thực hiện xây dựng chung cư (9 tầng) và phân phối lại cho cán bộ, giáo viên Trường ĐH Cần Thơ.

z4888114291629_e373437546cbee3ed292b9413ec9cded.jpg
Khu đất triển khai Dự án chung cư CTU Home

Từ khi ký kết hợp đồng đến nay, Công ty AusCAST thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo như hợp đồng đã ký kết như: Điều chỉnh Quy hoạch 1/500; Thiết kế cơ điều chỉnh; Lập dự án; Thiết kế kỹ thuật ; Thẩm định PCCC; Hoàn tất thủ tục đánh giá tác động môi trường …Ngoài ra, trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, Công ty AusCAST còn thực hiện công tác quản lý dự án, tư vấn đầu tư dự án… theo như nghĩa vụ được quy định tại hợp đồng và toàn bộ công việc kể trên được thực hiện bằng chi phí của Công ty AusCAST (trừ chi phí thẩm tra thiết kế).

1(2).jpg
Văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực và xúc tiến thanh lý hợp đồng của Công ty Khoa học – Công nghệ gửi Công ty AusCAST

Thế nhưng, ngày 19/10/2020, Công ty Khoa học – Công nghệ bất ngờ có Văn bản số 11/CV-CTY/2020, thông báo việc chấm dứt hiệu lực và xúc tiến thanh lý hợp đồng với lý do hết thời hạn và không có quy định về việc gia hạn hợp đồng. Trong văn bản, Công ty Khoa học – Công nghệ khẳng định, tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo Dự án Khu nhà ở cán bộ – giáo viên Trường ĐH Cần Thơ (Chủ sở hữu Công ty Khoa học – Công nghệ), Ban chỉ đạo đã kết luận: Công ty Khoa học – Công nghệ tiến hành thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án đầu tư xây dựng chung cư CTU Home với Công ty AusCAST vì đã hết thời gian hiệu lực của hợp đồng và đề nghị Công ty AuCAST phối hợp xúc tiến thanh lý hợp đồng. Nếu hai bên còn mong muốn tiếp tục hợp tác thì cần ký lại hợp đồng mới theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cách hiểu khác nhau về thời hạn thực hiện hợp đồng

Nhận được văn bản nói trên, Công ty AusCAST đã có văn bản phản hồi. Theo đó, Công ty AusCAST không đồng ý việc thanh lý hợp đồng vì hợp đồng vẫn đang trong quá trình thực hiện; mặt khác phía Công ty Khoa học – Công nghệ chưa có văn bản nào nhắc nhở hay đề cập đến việc hợp đồng đã hết thời hạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty AusCAST.

Ông Trần Phước Đông, Giám đốc Công ty AusCAST cho biết: Về phần thời hạn và hiệu lực của hợp đồng, theo quy định tại khoản 1.20 Điều 1 hợp đồng có ghi: “Thời hạn hợp đồng được hiểu là thời gian thực hiện dự án theo quy định tại Điều 3.4”, tuy nhiên Điều 3.4 không thể hiện thời gian thực hiện dự án. Theo quy định của pháp luật, thời hạn của hợp đồng là khoảng thời gian các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận tại hợp đồng đã được hai bên ký kết. Điều 512 Bộ luật dân sự 2015 quy định, hợp đồng hợp tác chấm dứt trong trường hợp: Theo thỏa thuận của các thành viên hợp tác; Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác; Mục đích hợp tác đã đạt được.

Cũng theo ông Đông, khoản 2.1 Điều 2 quy định về mục tiêu hợp tác đầu tư là hai bên thống nhất hợp tác để thực hiện dự án với mục tiêu là xây dựng chung cư CTU Home và phân phối cho khách hàng theo các điều khoản của hợp đồng và không được dùng vào các mục đích khác, có thể thấy mục tiêu cuối cùng của hợp đồng hợp tác đầu tư là xây dựng hoàn thành chung cư CTU Home và phân phối cho cán bộ, giáo viên của Trường ĐH Cần Thơ. “Trong trường hợp này, hai bên vẫn chưa hoàn tất như quyền và nghĩa vụ của mình; vì thế mục tiêu của dự án vẫn chưa đạt được”, Giám đốc Công ty AusCAST khẳng định.

Trong khi đó văn bản phản hồi tới Công ty AusCAST, Công ty Khoa học – Công nghệ lại cho rằng, căn cứ các điều, khoản của hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, nội dung công ty đã thông báo đến Công ty AusCAST là đúng với các thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng. Việc chấm dứt hiệu lực và thanh lý hợp đồng không có nghĩa là chấm dứt sự hợp tác giữa hai bên, Công ty Khoa học – Công nghệ có viện dẫn nội dung nêu tại Công văn số 1l/CV-CTY/2016: “Nếu hai bên còn mong muốn hợp tác thì cần ký lại hợp đồng mới theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”.

2(4).jpg
Trụ sở Công ty TNHH MTV Khoa học – Công nghệ

Về các công việc hai bên đã thực hiện và các nội dung khác, Công ty Khoa học – Công nghệ quan điểm, cần phải làm rõ một số nội dung trong công văn của Công ty AusCAST đã gửi; xác định các công việc mà hai bên đã thực hiện và giải quyết các vấn đề có liên quan trên cơ sở hợp tác, thương lượng, bình đẳng và tôn trọng quyền lợi của nhau theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định của pháp luật hiện hành.

3-1-.png
Kết luận của Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ liên quan đến dự án chung cư

Ở một diễn biến khác, theo văn bản đề nghị chấm dứt đồng của Công ty Khoa học – Công nghệ thì hợp đồng đã hết hạn vào tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, theo Văn bản 830/BB-ĐHCT ngày 27/4/2018 của Trường ĐH Cần Thơ thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ tại cuộc họp ngày 19/4/2018 về dự án xây dựng chung cư Trường ĐH Cần Thơ lại khẳng định: “Các bên có liên quan cần tập trung, nỗ lực để thúc đẩy nhanh tiến độ của Dự án xây dựng chung cư Đại học Cần Thơ”.

Giám đốc Công ty AusCAST nói rằng, đến nay sau 3 năm thông báo chấm dứt hợp đồng, Công ty Khoa học – Công nghệ vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ là hoàn tất hồ sơ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp GCN để Công ty AusCAST tiến hành xây dựng chung cư. Việc đơn phương ngưng thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng và cố tình xúc tiến thanh lý hợp đồng của Công ty Khoa học – Công nghệ đã vi phạm hợp đồng và làm thiệt hại nặng nề đến quyền lợi của Công ty AusCAST cũng như ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án xây dựng chung cư làm nhà ở cho cán bộ nhân viên của trường.

“Việc khẳng định hết hiệu lực của hợp đồng, không thể gia hạn và đề nghị xúc tiến thanh lý hợp đồng của Công ty Khoa học – Công nghệ là chưa xem xét hết toàn bộ các điều khoản liên quan của hợp đồng cũng như pháp luật hiện hành và đặc biệt là thực trạng của dự án. Điều này gây thiệt hại rất lớn cho chúng tôi. Để đảm bảo quyền lợi của mình, chúng tôi đã khởi kiện vụ án ra Tòa án”, ông Đông thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, nhằm đảm bảo thông tin khách quan, đa chiều, ngày 21/11/2023, PV đã liên hệ Trường ĐH Cần Thơ và Công ty Khoa học – Công nghệ đề nghị phối hợp cung cấp thông tin.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

smriti irani mms donfreeporn.mobi muslim sex mms saree sex.com orgypornvids.net gay rape videos daughter nhentai freecartoonporn.info kawamori misaki نيك بدويه sexesursexe.com gia paige simpy hentai bombahentai.com alp hentai monster hentai galleries tubehentai.org chasity hentai هز البزاز pornowap.mobi سكسبوس kodura sex fuckmetube.mobi girl fucked so hard telugu sex vedeos rajwap.biz hend sex blu felm coffetube.info desi girls mobile numbers bf hindixxxvideo.com indian sexmasti com sextoons pornorop.com kerala women fuck indian kerala aunty list xv porntubemania.net indian porne videos konosuba hentai doujin justhentaiporn.com shis hentai mms porn videos hairyporntrends.com www lobster tube com