(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng 7 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Đỗ Khắc Hưởng, Đinh Vân Oanh

Khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân