Cục Thuế Đồng Nai cho biết, 10 tháng qua, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra 89 doanh nghiệp, với số thuế truy thu và xử phạt 264 tỷ đồng, truy hoàn 5 tỷ đồng, giảm lỗ 815 tỷ đồng, giảm khấu trừ 500 triệu đồng, hiện đã thu nộp ngân sách nhà nước 267 tỷ đồng.

Cục Thuế Đồng Nai tuyên dương doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trên địa bàn. Ảnh Đỗ Doãn
Cục Thuế Đồng Nai tuyên dương doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trên địa bàn. Ảnh Đỗ Doãn

Về công tác kiểm tra, đơn vị đã tổ chức kiểm tra tại doanh nghiệp 1.573 lượt với số thuế truy thu và xử phạt 323 tỷ đồng, truy hoàn gần 7 tỷ đồng, giảm lỗ 546 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 15 tỷ đồng, hiện đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 236 tỷ đồng.

Chia sẻ về các hoạt động chống thất thu ngân sách trên địa bàn, lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cho hay sẽ tập đẩy nhanh tiến độ công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được cơ quan cấp trên phê duyệt nhằm hoàn thành kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2023.

Đồng thời, đơn vị tập trung phân tích hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành và nội bộ ngành Thuế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Lũy kế 10 tháng năm 2023, Cục Thuế Đồng Nai đã tăng cường tập trung rà soát, kiểm tra được 3.174 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, kết quả là chỉ chấp nhận 2.783 hồ sơ, yêu cầu giải trình điều chỉnh 357 hồ sơ và chuyển sang kiểm tra tại doanh nghiệp 34 hồ sơ, với số thuế truy thu và phạt 6,6 tỷ đồng, giảm lỗ 1.787 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 4,3 tỷ đồng.