(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng 7 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Lưu Thị Thanh Mai – Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Thái Thạch Thảo – Học viên cao học, Trường Đại học FPT- FSB