Chiều ngày 8/12, tại Hải Phòng, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng.  

phandinhtrac.jpg
Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện đầy đủ kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương về khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật…

Điển hình như, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, HĐND, Thường trực HĐND TP ban hành hơn 50 nghị quyết, quyết định; UBND Thành phố ban hành hơn 750 quyết định về quản lý, sử dụng đất. Trong đó có gần 20 văn bản triển khai thực hiện Luật Đất đai theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,…

Trong lĩnh vực đấu thầu, Hải Phòng đã ban hành hơn 10 nghị quyết, quyết định và nhiều văn bản khác nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, hạn chế vi phạm trong đấu thầu.

TP cũng ban hành hơn 10 nghị quyết, quyết định và nhiều văn bản khác về đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất; 2 nghị quyết và nhiều quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hoá giám định tư pháp, về hỗ trợ kinh phí phục vụ giám định, định giá tài sản,…

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng cũng đã quan tâm chỉ đạo rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để PCTNTC theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương; trong đó đã hoàn thành 3/4 kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát về nội dung này.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng sớm khắc phục trong thời gian tới.

Ông Phan Đình Trạc đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó nổi bật là đã xác định được đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Nhiều văn bản pháp luật được ban hành, tổ chức thực hiện, góp phần hạn chế sơ hở, bất cập dẫn đến tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này; quan tâm chỉ đạo thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra; khẩn trương rà soát, xác định những chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thể chế hoá, cụ thể hoá.

Ông Trạc cũng yêu cầu Hải Phòng quan tâm chỉ đạo rà soát các văn bản pháp luật đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những văn bản có nội dung không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật; chỉ đạo làm rõ và xử lý trách nhiệm trong việc tham mưu, ban hành chính sách, pháp luật có thiết sót, sơ hở, bất cập; chậm phát hiện, xử lý không kịp thời những sơ hở, bất cập trong văn bản pháp luật đã ban hành.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục sơ hở, bất cập trong các văn bản pháp luật qua tự rà soát, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và qua phản ánh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương. 

'Vì sao xử nhiều cán bộ nhưng vẫn còn nhiều vụ tham nhũng lớn?'

‘Vì sao xử nhiều cán bộ nhưng vẫn còn nhiều vụ tham nhũng lớn?’

Ông Phan Đình Trạc đặt câu hỏi: Vì sao vừa qua chúng ta chống tham nhũng quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn?
Trung tướng Tô Ân Xô giải thích về số tiền chênh lệch trong vụ án Việt Á

Trung tướng Tô Ân Xô giải thích về số tiền chênh lệch trong vụ án Việt Á

Chiều tối 9/9, tại họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an giải thích về số tiền chênh lệch giữa con số công bố khi khởi tố với kết luận điều tra trong vụ án Việt Á.
Xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tiền đề để dẫn độ về nước

Xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tiền đề để dẫn độ về nước

Theo Phó Ban Nội chính Trung ương, việc xét xử vắng mặt cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cơ sở để dẫn độ tội phạm.