Tại buổi làm việc với UBND huyện Sông Lô về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Lô I, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu huyện Sông Lô phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thay đổi tư duy và phương pháp tiếp cận, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là việc của các cấp chính quyền, tích cực vào cuộc, giúp doanh nghiệp sớm có mặt bằng nhằm bảo đảm kế hoạch đầu tư.

Vĩnh Phúc quyết liệt gỡ khó đảm bảo tiến độ khởi công khu công nghiệp Sông Lô 1
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành yêu cầu UBND huyện Sông Lô phải tập trung thời gian, hoàn thành nhiệm vụ phê duyệt phương án hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ khởi công dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo, UBND huyện Sông Lô, trực tiếp là người đứng đầu phải tập trung thời gian, hoàn thành nhiệm vụ phê duyệt phương án hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng; phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đặc biệt, tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND Tỉnh phải vào cuộc để tích cực giải quyết những vướng mắc cho huyện Sông Lô, nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ khởi công dự án muộn nhất vào tháng 1/2024.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Lô I được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 387/QĐ-TTg; giao Công ty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng Sông Lô là chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng. Dự án có quy mô sử dụng đất là 177,36 ha, thuộc địa bàn 3 xã Tứ Yên, Đồng Thịnh và Đức Bác, có thời hạn hoạt động là 50 năm được chia 2 giai đoạn, giai đoạn 1, chủ đầu tư đề xuất thực hiện giải phóng mặt bằng 87 ha. Dự kiến sau khi hoàn thành, Khu công nghiệp Sông Lô I sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn.

Năm 2023, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Lô I được thu hồi và chuyển mục đích trên 54 ha. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Lô đã xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Đến nay, đã kê khai, quy chủ xong 138 ha; lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 85,6 ha; trình thẩm định 25,5 ha đất rừng sản xuất, còn 28,84 ha đất nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sông Lô hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt trong năm 2023./.